Disclaimer

Fly The Sky, eigenaar van de website www.flythesky.be, gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We doen er alles aan om de veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde informatie te waarborgen.

Contactgegevens:

Ransbeekstraat 3
B-9112 Sinaai-Waas
+32 472 62 67 47
info@flythesky.be
BEXX XXXX XXXX

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich voor akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website met de merken, tekeningen, data, teksten, beelden, product- of bedrijfsnamen inbegrepen zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fly The Sky of rechthoudende derden.

Aansprakelijkheid

De inhoud die terug te vinden is op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Fly The Sky kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze website

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds de beheerder van de website contacteren.

De volledige inhoud van deze website, kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Fly The Sky geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze naar onze een goedkeuring van de inhoud ervan.
Fly The Sky verklaart dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of een vorm van schade door het gebruik ervan.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt door de website die u op dat moment bezoekt. Een cookie bevat geen software, virussen of spyware. Een cookie laat toe om u meteen te herkennen als u de betrokken site opnieuw bezoekt. Per bezoek kunnen weliswaar verschillende soorten cookies gebruikt worden.

Als u deze website bezoekt, gaat u er automatisch mee akkoord dat de website cookies op uw toestel plaatst, waarmee informatie over uw gebruik van deze website verzameld wordt. U kunt cookies afblokken via de instellingen van uw browser. Dit kan evenwel een impact hebben op de goede werking van deze site.

Bevoegde Rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil worden enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Fly The Sky gevestigd is, bevoegd.

Privacybeleid

Fly The Sky hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Fly The Sky, Ransbeekstraat 3, 9112 Sinaai-Waas of via info@flythesky.be.
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Vragen

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via info@flythesky.be.
Als u vindt dat onze website niet overeenstemt met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons via info@flythesky.be.

×