Over

Belangrijk is te weten wie er zal instaan voor een goed verloop van de ballonvaart.
Respect voor het materiaal en alle betrokkenen is voor ons van fundamenteel belang.

De familie Sax en ballonvaren is een huwelijk dat ondertussen aan zijn 4e generatie is toegekomen.
De liefde voor het vliegen zit duidelijk in de genen, de normen en waarden worden met heel veel ondersteuning van generatie op generatie doorgegeven. Het ballongebeuren is iets waar wij als familie voor leven. De jaarlijkse Vredefeesten in Sint-Niklaas zijn hiervan een mooi voorbeeld.

Van kinds af aan werd ik er, zoals mijn vader, bij betrokken. Hierdoor mag ik, samen met mijn eigen ervaringen als piloot,  met enige fierheid zeggen dat de ballonvaart in ruime zin weinig of geen geheimen meer heeft voor mij.

*

Nicolas Sax